Deze website is eigendom van BVBA MESA.

Contactgegevens en Maatschappelijke zetel

BVBA MESA
Kloosterstraat 99
2000 Antwerpen

E-mail: info@mesa.world

 Aan het gebruik van deze website zijn bepaalde algemene voorwaarden, die hieronder worden beschreven, verbonden. Door het louter gebruik maken van deze website wordt u geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de teksten, afbeeldingen, foto’s, video’s etc. zijn auteursrechtelijk beschermd en behoren toe aan BVBA Mesa. Ze mogen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Het is niet toegestaan de op of via deze website verstrekte informatie te kopiëren, wijzigen of voor commerciële doeleinden te gebruiken.

 Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. BVBA Mesa zal ervoor zorgen dat de beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via deze website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via deze website niet beschikbaar zou zijn, zal BVBA Mesa dit zo snel mogelijk recht zetten.

BVBA Mesa levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan BVBA Mesa niet garanderen dat deze website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld of er vragen over hebt, kunt u BVBA Mesa contacteren.

In geen enkel geval zal BVBA Mesa verantwoordelijk zijn voor wat voor schade dan ook (inclusief en zonder beperking, directe en indirecte zaakschade, winstverlies, verlies van bedrijfsinformatie of elk ander mogelijk geval van verlies of schade) die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van deze website of de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld.

Deze website kan links naar andere websites bevatten waarover BVBA Mesa geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. BVBA Mesa kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

BVBA Mesa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de websites of van de ter beschikking gestelde info op de websites waarnaar u op of via deze website wordt verwezen.

 

Privacy beleid

BVBA Mesa hecht veel belang aan gegevensbescherming en uw privacy. De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Indien er contact wordt opgenomen met BVBA Mesa via mail, chat of telefoon kan er in bepaalde gevallen persoonlijke informatie worden gevraagd. De contactgegevens worden enkel gebruikt voor de verdere behandeling van de gestelde vraag. De gegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de Belgische regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Het is mogelijk dat BVBA Mesa anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelt, zoals browsertype, besturingssysteem, IP-adres, domeinnaam van de website waarlangs u naar deze website gekomen bent of waarlangs u deze verlaat, met het doel deze website te optimaliseren voor de bezoekers.

 Voor verdere vragen of het uitoefenen van uw rechten (bekijken, wijzigen of verwijderen) kunt u contact opnemen met BVBA Mesa via het e-mailadres: info@mesa.world.

Wijzigingen aan ons juridisch reglement en privacy beleid

Het is niet ondenkbaar dat ons juridisch reglement en privacy beleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom aan om regelmatig op deze pagina te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht. Als deze veranderingen zeer ingrijpend zijn, zorgen we ervoor dat deze op een duidelijke en opvallende manier worden gecommuniceerd.